23 ΕΣΦΙΕ APPS

421

Free 23 ΕΣΦΙΕ Apps Download For PC Full

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Download For PC Windows 7,8,10,XP.23 ΕΣΦΙΕ Apps Download for PC Full Version.Download 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC Windows 7,8,10,XP.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
– Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
– Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
– Ομιλητές
– Χάρτες
– Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

How To Play 23 ΕΣΦΙΕ APPS On PC Windows 7,8,10,XP

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop or Tablet.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,Tablet import the 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC Windows.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR